Raport bieżący nr 24/2023

Raport bieżący nr 24/2023 - 14 kwietnia 2023 / 08:46

Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 1 kwartał 2023 roku

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 1 kwartał 2023 ‎roku wyniósł 110 milionów złotych, co stanowi wzrost o 50 milionów złotych (85%) w stosunku do ‎porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wzrost skonsolidowanego zysku netto jest efektem wyższych ‎przychodów ze sprzedaży i poprawy rentowności operacyjnej, a także znacznie ‎wyższych przychodów finansowych z tytułu odsetek. ‎

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w ‎danym okresie.‎