Raport bieżący nr 24 / 2013

Raport bieżący nr 24 / 2013 - 8 kwietnia 2013 / 00:00

Budowa II etapu Zespołu Mieszkaniowo - Usługowego „19. Dzielnica” w Warszawie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 08 kwietnia 2013 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 05. 04. 2013 r. ze spółką PRO-URBA INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy na budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych F i G z usługami, garażem podziemnym, parkingami, układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu położonych w Warszawie przy ul. Kolejowej (II etap Zespołu Mieszkaniowego „19. Dzielnica”).

 • Wartość kontraktu: 88 930 413,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy
 • Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: 31.10.2014 r.
 • Okresy gwarancji: 60 miesięcy na roboty budowlano instalacyjne; 24 miesiące na urządzenia i odbiorniki/liczniki, 10 lat na konstrukcję, szczelność dachu, mury ceglane i szlichty lokalowe
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 28 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu netto
 • Maksymalna wysokość kar: 12% wartości kontraktu netto
 • Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.