Raport bieżący nr 24 / 2018

Raport bieżący nr 24 / 2018 - 24 kwietnia 2018 / 11:47

Aneks do umowy z Pekao Leasing Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku został poinformowany o podpisaniu przez „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. aneksu do Umowy o przyznanie limitu leasingu z dnia 8 lipca 2016 roku, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53 z dnia 18 lipca 2016 roku.

Na mocy aneksu przedłużono termin ważności umowy do 31 grudnia 2018 roku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.