Raport bieżący nr 25 / 2011

Raport bieżący nr 25 / 2011 - 30 marca 2011 / 00:00

Spóźniona informacja - nabycie akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w wyniku błędu w dniu 30 marca 2011 r. dowiedział się o wpłynięciu do spółki w dniu 5 listopada 2010 r. informacji o nabyciu akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
Szczegóły dotyczące transakcji:

  • 2 listopada 2010 roku podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie zakupiono 3.006 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 103,99 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 312.608,38 złotych
  • 3 listopada 2010 roku podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie zakupiono 8.400 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 102,96 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 864.819,48 złotych

Dodatkowo Zarząd Budimeksu SA przypomina wszystkie numery raportów bieżących dotyczące transakcji na akcjach Budimeksu SA podmiotu blisko związanego z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA: nabycie akcji – 60/2010 z dnia 27.07.2010; 63/2010 z dnia 6.08.2010; 73/2010 z dnia 27.10.2010; 76/2010 z dnia 3.11.2010 oraz 77/2010 z dnia 4.11.2010; zbycie akcji – 12/2011 z dnia 1.03.2011; 14/2011 z dnia 3.03.2011.