Raport bieżący nr 25 / 2012

Raport bieżący nr 25 / 2012 - 8 maja 2012 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych z Bankiem Societe Generale SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 08 maja 2012 r. otrzymał od Banku Societe Generale SA Oddział w Polsce podpisany aneks do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o zawarciu której Budimex SA informował w raportach bieżących nr 37/2011 z dnia 04 maja 2011 roku oraz 72/2011 z dnia 02 sierpnia 2011 roku.
Na mocy aneksu przedłużono umowę do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.