Raport bieżący nr 25 / 2014

Raport bieżący nr 25 / 2014 - 12 marca 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 12 marca 2014 r. otrzymał informację od Banku Zachodniego WBK SA o podpisaniu aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2013 z dnia 4 marca 2013 roku.

  • Na mocy w/w aneksu bank przedłużył umowę do dnia 3 marca 2015 roku.
  • Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.