Raport bieżący nr 25 / 2019

Raport bieżący nr 25 / 2019 - 16 kwietnia 2019 / 15:17

Kandydatury do kolejnej kadencji Rady Nadzorczej

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż w związku z zakończeniem kadencji obecnego składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. większościowy akcjonariusz Spółki zgłosił niżej wymienione kandydatury do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

1. Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska, życiorys w załączeniu,
2. Pani Danuta Dąbrowska, życiorys w załączeniu,
3. Pani Marzenna Anna Weresa,
4. Pan Marek Michałowski,
5. Pan Igor Adam Chalupec,
6. Pan Janusz Dedo,
7. Pan Juan Ignacio Gaston Najarro,
8. Pan Javier Galindo Hernandez,
9. Pan Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez,
10. Pan Fernando Luis Pascual Larragoiti,

(pierwsze dwie osoby to nowi kandydaci do Rady Nadzorczej, pozostałe osoby to dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej, ich życiorysy dostępne są na stronie internetowej Spółki).

Kandydatury wskazane w pkt 1 oraz pkt 2 powyżej wyłonione zostały w wyniku procesu przeprowadzonego przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny Egon Zehnder i zgodnie z informacjami zgromadzonymi w trakcie ww. procesu osoby te spełniają kryteria niezależności.