Raport bieżący nr 25/2023

Raport bieżący nr 25/2023 - 18 kwietnia 2023 / 15:24

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego

Nawiązując do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku Zarząd Budimeksu SA informuje, że ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu Grupy Budimex za I kwartał 2023 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r., zawierający kwartalne sprawozdanie finansowe Budimex SA, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 10 maja 2023 roku.

Data zmiany raportu wynika z dostosowania do terminów raportowania giełdowego głównego akcjonariusza – Ferrovial SA.