Raport bieżący nr 26 / 2013

Raport bieżący nr 26 / 2013 - 15 kwietnia 2013 / 00:00

Zmiana w akcjonariacie Budimeksu SA - przekroczenie przez Aviva OFE 5% ogólnej liczby głosów na WZ Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 15 kwietnia 2013 r. otrzymał od Aviva OFE Aviva BZ WBK zawiadomienie, w którym Aviva OFE informuje, że w wyniku nabycia na GPW w dniu 8 kwietnia akcji Budimeksu SA Fundusz zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

Przed zmianą udziału Aviva OFE posiadał 1 259 427 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,93% kapitału zakładowego Budimeksu SA i uprawniających do 1 259 427 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,93% ogólnej liczby głosów.
Po zmianie udziału, na dzień 11 kwietnia 2013 roku Aviva OFE posiadał 1 304 851 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,11% kapitału zakładowego Budimeksu SA i uprawniających do 1 304 851 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,11% ogólnej liczby głosów.