Raport bieżący nr 26 / 2017

Raport bieżący nr 26 / 2017 - 4 kwietnia 2017 / 15:49

Nabycie 1 mln akcji Budimex S.A. – zawiadomienie Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie uzyskane od Nationale Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu 1 mln akcji Budimex S.A. w wyniku czego Fundusz ten zwiększył swój stan posiadania akcji Budimex S.A. powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu.

Zawiadomienie