Raport bieżący nr 26 / 2018

Raport bieżący nr 26 / 2018 - 15 maja 2018 / 12:22

Podpisanie aneksu do umowy linii na gwarancje z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 15 maja 2018 roku został poinformowany o podpisaniu przez Bank BGŻ BNP Paribas SA aneksu do umowy linii na gwarancje z dnia 25 kwietnia 2008 r., o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r., 13/2017 z dnia 10 marca 2017 r., ostatni komunikat 51/2017 z dnia 03 lipca 2017 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji do dnia 31 maja 2018 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.