Raport bieżący nr 26 / 2019

Raport bieżący nr 26 / 2019 - 24 kwietnia 2019 / 10:57

Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego PKN Orlen S.A. w Płocku - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 24.04.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7, 09-411 Płock na realizację w formule EPC („pod klucz”) Budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego PKN Orlen S.A. w Płocku.

Wartość umowy: 167.000.000 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 24.04.2019 r.

Termin zakończenia robót: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zaliczka: 15% wartości umowy netto

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.