Raport bieżący nr 26 / 2021

Raport bieżący nr 26 / 2021 - 6 kwietnia 2021 / 16:41

Decyzja o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Budimex S.A.

Zarząd Budimex S.A. informuje, że w dniu 06.04.2021 r. wpłynęło oświadczenie Pana Dariusza Blochera o podjęciu przez niego decyzji o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Budimex S.A. z dniem poprzedzającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za 2020 rok.

Zgodnie z ww. oświadczeniem powodem rezygnacji są przyczyny niezależne od Spółki, związane z możliwością objęcia przez Pana Dariusza Blochera innych nieoperacyjnych (non-executive) zadań nadzorczych w ramach Grupy Ferrovial.

Formalna rezygnacja zostanie złożona niezwłocznie po ustaleniu daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za 2020 r.