Raport bieżący nr 26 / 2022

Raport bieżący nr 26 / 2022 - 4 maja 2022 / 18:09

„Budowa nowej siedziby i zagospodarowanie terenu PSE S.A. w Radomiu” - unieważnienie czynności wyboru

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 13/2022 z dnia 28.02.2022 r. zawiadamia o powzięciu informacji o unieważnieniu czynności, o której mowa w ww. raporcie.

Zawarcie przez Budimex S.A. umowy na dotychczasowych warunkach zmuszałoby Budimex S.A. do realizacji inwestycji zgodnie z ofertą złożoną 29.11.2021 r. – czyli na warunkach istotnie odbiegających od obecnej sytuacji rynkowej.