Raport bieżący nr 27 / 2021

Raport bieżący nr 27 / 2021 - 8 kwietnia 2021 / 11:04

Przedsprzedaż i sprzedaż mieszkań w I kwartale 2021 roku

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (w 100% zależna od Budimeksu SA) w I kwartale 2021 r. zawarła 494 umowy przedwstępne sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 541 umowami zawartymi w I kwartale 2020 r.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w I kwartale 2021 r. wyniosła 346, w porównaniu z 4 umowami zawartymi w I kwartale 2020 r.