Raport bieżący nr 29 / 2014

Raport bieżący nr 29 / 2014 - 13 marca 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 13 marca 2014 r. został poinformowany przez Bank Zachodni WBK SA o podpisaniu aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu i zmianach której Budimex informował w raportach bieżących nr 89/2009 z dnia 16 października 2009 r., nr 33/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r., nr 36/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., nr 19/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r., nr 14/2013 z dnia 4 marca 2013 r. oraz nr 40/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.

  • Na mocy aneksu bank zwiększył kwotę limitu na gwarancje bankowe o kwotę 100 000 000 zł (sto milionów złotych), tj. z kwoty 216 000 000 zł (dwieście szesnaście milionów złotych) do kwoty 316 000 000 zł (trzysta szesnaście milionów złotych).
  • Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.