Raport bieżący nr 29 / 2021

Raport bieżący nr 29 / 2021 - 14 kwietnia 2021 / 17:13

Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 1 kwartał 2021 roku

Zarząd Budimex S.A. informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 1 kwartał 2021 roku wyniósł 71 milionów złotych, co stanowi wzrost o 47 milionów złotych (196%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika przede wszystkim z wyższego zysku netto w ramach działalności deweloperskiej. W pierwszym kwartale 2021 roku Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. zawarła 346 umów notarialnych (w pierwszym kwartale 2020 roku były to 4 umowy notarialne).

Wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika także z poprawy rentowności w segmencie budowlanym.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.