Raport bieżący nr 3 / 2019

Raport bieżący nr 3 / 2019 - 14 stycznia 2019 / 09:47

Aneks do umowy z Pekao Leasing Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2019 roku został poinformowany o podpisaniu przez „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. aneksu do Umowy o przyznanie limitu leasingu z dnia 8 lipca 2016 roku, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących: nr 53/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku i nr 24/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Na mocy aneksu przedłużono termin obowiązywania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.