Raport bieżący nr 30 / 2012

Raport bieżący nr 30 / 2012 - 30 maja 2012 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30.05.2012 r. otrzymał od Banku PEKAO SA informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z dnia 12 sierpnia 2008 roku, o której zawarciu i dokonywanych w niej zmianach Budimex informował w raportach bieżących nr 47/2008 z dnia 12.08.2008 r., 67/2009 z dnia 13.08.2009 r., 38/2010 z dnia 04.05.2010 r. oraz 54/2011 z dnia 17.06.2011 r.
Na mocy aneksu przedłużono do 30 czerwca 2012 r. termin, do którego spółka może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych
Pozostałe warunki umowy nie zmieniają się.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.