Raport bieżący nr 30 / 2015

Raport bieżący nr 30 / 2015 - 25 maja 2015 / 00:00

Zmiana sponsora emisji dla akcji Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy o pełnienie funkcji sponsora emisji dla akcji Budimex SA z KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w likwidacji i równoczesnym zawarciu umowy w tym samym zakresie z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. Dotychczasowa umowa rozwiązuje się z dniem 03 czerwca 2015 r. i z tym samym dniem wchodzi w życie umowa zawarta z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. po uzyskaniu zgody Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.