Raport bieżący nr 31 / 2013

Raport bieżący nr 31 / 2013 - 24 kwietnia 2013 / 00:00

Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ Budimeksu SA posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2013 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

  • VALIVALA HOLDINGS B.V. – liczba głosów: 15 078 159; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ Budimeksu SA w dniu 24.04.2013 r.: 80,06%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,06%.
  • OFE PZU „Złota Jesień” – liczba głosów: 2 625 000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ Budimeksu SA w dniu 24.04.2013 r.: 13,94%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,28%
  • AVIVA OFE AVIVA BZ WBK – liczba głosów: 1 060 442; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ Budimeksu SA w dniu 24.04.2013 r.: 5,63%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,15%.