Raport bieżący nr 33 / 2012

Raport bieżący nr 33 / 2012 - 20 czerwca 2012 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 maja 2012 roku został podpisany z Bankiem Millennium SA aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe z dnia 31 lipca 2009 roku, o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 62/2009 z 4 sierpnia 2009 r.

Na mocy aneksu Bank Millennium SA udostępnił Budimeksowi linię na gwarancje do maksymalnej kwoty 180 000 000 zł i przedłużył termin ważności tej linii do 29 maja 2013 roku.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.