Raport bieżący nr 33 / 2014

Raport bieżący nr 33 / 2014 - 26 marca 2014 / 00:00

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2013 rok

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 12 marca 2014 r. i zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Budimeksu SA w 2014 roku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, Zarząd Budimeksu SA proponuje ustalić dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 rok na dzień 6 maja 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 21 maja 2014 roku.