Raport bieżący nr 33 / 2019

Raport bieżący nr 33 / 2019 - 17 maja 2019 / 13:38

Akcjonariusze obecni na ZWZ Budimeksu SA posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 16 maja 2019 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A. z dnia 16 maja 2019 r.

1. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER, ul. Inflancka 4b, 00-189 WARSZAWA: Liczba głosów: 2 552 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 16.05.2019 r.: 12,29 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99 %.

2. NATIONALE NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, ul. Topiel 12, 00-342 WARSZAWA: Liczba głosów: 1 360 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 16.05.2019 r.: 6,55 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,33 %.

3. VALIVALA HOLDINGS B.V. KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, HOLANDIA: Liczba głosów:

14 078 159; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 16.05.2019 r.: 67,77 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 55,14 %.