Raport bieżący nr 33 / 2020

Raport bieżący nr 33 / 2020 - 27 maja 2020 / 17:12

Kandydatura do Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – Akcjonariusz Budimex S.A. zgłosił kandydaturę Pana Artura Kucharskiego na Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

W załączeniu otrzymany od Akcjonariusza życiorys oraz oświadczenie kandydata.