Raport bieżący nr 34 / 2014

Raport bieżący nr 34 / 2014 - 26 marca 2014 / 00:00

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.

W nawiązaniu do raportu nr 32/2014 z dnia 26.03. 2014 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 24 kwietnia br. Treści projektów uchwał znajdują się w załączniku

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.