Raport bieżący nr 34/2023

Raport bieżący nr 34/2023 - 18 maja 2023 / 12:20

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie wypłaty ‎dywidendy za 2022 r.‎

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. (dalej ‎‎„ZWZ”) w dniu 18 maja 2023 r. podjęło Uchwałę Nr 462 o wypłacie dywidendy za 2022 ‎rok w kwocie 17,99 złotych brutto na jedną akcję.‎

Zgodnie z ww. uchwałą zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 ‎grudnia 2022 roku w kwocie 459.286.463,02 złotych ZWZ przeznaczyło na wypłatę ‎dywidendy. Pozostałą część zysku w kwocie 252.085,37 złotych przeznaczono na kapitał ‎zapasowy.‎
‎ ‎
Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 akcji.‎

Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2022 rok ustalono na dzień 25 maja ‎‎2023 roku (dzień dywidendy).‎

Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 05 czerwca 2023 roku.‎