Raport bieżący nr 35 / 2011

Raport bieżący nr 35 / 2011 - 28 kwietnia 2011 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Corporate & Investment Bank

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 kwietnia 2011 roku otrzymał od Banku Credit Agricole Corporate & Investment Bank (wcześniej Calyon SA Oddział w Polsce) podpisany aneks do Umowy Kredytowej, o zawarciu której Budimex SA informował w raporcie bieżącym nr 56/2008 z dnia 13 października 2008 roku oraz w kolejnych raportach: 44/2009 z dn. 8.06.2009; 56/2009 z dn. 24.07.2009; 75/2009 z dn. 1.09.2009; 2/2010 z dn. 18.01.2010; 30/2010 z dn. 6.04.2010 i 40/2010 z dn. 10.05.2010.
Aneks ustala nowy termin ważności Umowy na dzień 31 maja 2011 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.