Raport bieżący nr 35 / 2015

Raport bieżący nr 35 / 2015 - 3 czerwca 2015 / 00:00

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Millennium SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2015 r. został poinformowany o podpisaniu przez Bank Millennium SA aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe, o której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 65/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 roku.

Na mocy aneksu przedłużono termin ważności umowy do dnia 29 maja 2016 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.