Raport bieżący nr 35 / 2022

Raport bieżący nr 35 / 2022 - 6 czerwca 2022 / 16:16

Budowa zakładu Frito Lay w Polsce - podpisanie aneksu

W nawiązaniu do raportu nr 56/2021 z dnia 12 lipca 2021 r., Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o podpisaniu Aneksu nr 1 do umowy z Frito Lay Sp. z o.o. na Budowę zakładu Frito Lay w Polsce wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym z robotami elektromechanicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Wartość aneksu nr 1: 122.838.235 zł netto.

Wartość ww. umowy wraz z aneksem wynosi: 465.838.235 zł netto.

Termin rozpoczęcia: data zawarcia Aneksu nr 1 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Termin zakończenia robót objętych umową i aneksem: 31 lipiec 2023 r.

Zaliczka: 10% łącznej wartości umowy netto

Okres gwarancji dla robót głównych i okres rękojmi oraz warunki finansowe bez zmian w stosunku do Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość podpisanego aneksu przekracza 20% wartości ww. umowy.