Raport bieżący nr 36 / 2012

Raport bieżący nr 36 / 2012 - 3 lipca 2012 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z bankiem PEKAO SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 03 lipca 2012 r. otrzymał od Banku PEKAO SA informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z dnia 12 sierpnia 2008 roku, o której zawarciu i dokonywanych w niej zmianach Budimex informował w raportach bieżących nr 47/2008 z dnia 12.08.2008 r., 67/2009 z dnia 13.08.2009 r., 38/2010 z dnia 04.05.2010 r., 54/2011 z dnia 17.06.2011 r. oraz 30/2012 z dnia 30.05.2012.
Na mocy aneksu:

  • Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) stała się stroną umowy kredytowej, z możliwością wystawiania gwarancji bankowych do kwoty 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)
  • przedłużono do 30 czerwca 2013 r. termin, do którego Budimex SA i Budimex Budownictwo Sp. z o.o. mogą zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych.

Pozostałe warunki umowy nie zmieniają się.