Raport bieżący nr 36 / 2015

Raport bieżący nr 36 / 2015 - 9 czerwca 2015 / 00:00

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2015 r. został poinformowany przez Bank Zachodni WBK SA o podpisaniu aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 47/2014 z 5 czerwca 2014 roku.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego Budimex SA może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych, do 31 maja 2016 r.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.