Raport bieżący nr 36 / 2016

Raport bieżący nr 36 / 2016 - 16 maja 2016 / 00:00

Aneks do umowy na gwarancje ubezpieczeniowe z Ergo Hestia

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 16 maja 2016 r. Budimex został poinformowany o podpisaniu z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie aneksu do umowy dotyczącej współpracy w zakresie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego z dnia 18 maja 2009 roku, o której spółka informowała w raportach bieżących nr 01/2011, nr 19/2011, nr 09/2012, nr 18/2013 oraz nr 96/2014.
Na mocy aneksu uzgodniono, że łączna suma gwarancyjna wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie umowy nie przekroczy kwoty w wysokości 170 000 000 złotych.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.