Raport bieżący nr 36/2023

Raport bieżący nr 36/2023 - 22 maja 2023 / 15:33

Akcjonariusze obecni na ZWZ Budimeksu SA posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ‎Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 r.:‎

‎1. DRUGI ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 ‎WARSZAWA: Liczba głosów: 2 100 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 18.05.2023 r.: ‎‎10,12 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,23 %.‎

‎2. NATIONALE NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, ul. Topiel 12, 00-342 WARSZAWA: ‎Liczba głosów: 2 371 487; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 18.05.2023 r.: 11,43 %; ‎Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,29 %.‎

‎3. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU “ZŁOTA JESIEŃ”, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 ‎WARSZAWA: Liczba głosów: 1 200 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 18.05.2023 r.: ‎‎5,78 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,70 %.‎

‎4. FERROVIAL CONSTRUCCION INTERNATIONAL SE, KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, ‎HOLANDIA: Liczba głosów: 12 801 654; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 18.05.2023 r.: ‎‎61,70 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 50,14 %.‎