Raport bieżący nr 37 / 2010

Raport bieżący nr 37 / 2010 - 28 kwietnia 2010 / 00:00

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu zwołanego na dzień 19 maja 2010 r.

W nawiązaniu do raportu nr 35/2010 z dnia 22. 04. 2010 r. o zwołaniu ZWZ Budimeksu SA Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu, które zostało zwołane na 19 maja br.

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu zwołanego na dzień 19 maja 2010 r.