Raport bieżący nr 37 / 2011

Raport bieżący nr 37 / 2011 - 4 maja 2011 / 00:00

Podpisanie umowy o limit na gwarancje bankowe z Societe Generale SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 04 maja 2011 r. otrzymał od banku Societe Generale SA Oddział w Polsce podpisaną umowę dotyczącą gwarancji bankowych.
Na mocy umowy, Budimex SA może składać w banku zlecenia wystawiania gwarancji bankowych do łącznej kwoty 150.000.000 złotych.
Termin ważności umowy 30.04.2012 r.
W ramach umowy nie przewidziano ustanowienia zabezpieczeń. Warunki finansowe są standardowe dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.