Raport bieżący nr 37 / 2013

Raport bieżący nr 37 / 2013 - 3 czerwca 2013 / 00:00

Nowy budynek Wydziału Chemii UJ w Krakowie - wybór oferty konsorcjum Budimeksu SA i Mostostal Kraków SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 maja 2013 r. został poinformowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie o wyborze oferty konsorcjum Budimex SA (lider) i Mostostal Kraków SA (partner – spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: realizację nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego w Krakowie.

  • Wartość oferty: 130 857 105, 09 złotych netto.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.