Raport bieżący nr 37 / 2014

Raport bieżący nr 37 / 2014 - 24 kwietnia 2014 / 00:00

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w związku z rezygnacją w dniu 07 lutego 2014 r. Macieja Stańczuka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2014 z dnia 07.02.2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA w dniu 24 kwietnia 2014 r. podjęło uchwałę powołującą z dniem 01 maja 2014 r. Ignacia Clopesa Estelę na członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Ignacio Clopes Estela jest inżynierem dróg, kanałów i portów, absolwentem Politechniki Katalońskiej w Barcelonie. Od 1992 roku pracuje w Ferrovialu na stanowiskach menadżerskich. Karierę międzynarodową rozpoczął w 1999 roku jako dyrektor kontraktu autostradowego 407 ETR w Kanadzie. W 2002 roku został dyrektorem krajowego oddziału Ferrovialu we Włoszech. Od 2003 roku jako dyrektor zarządzający rozwijał działalność Ferrovialu w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W marcu 2014 roku został powołany na stanowisko dyrektora Obszaru II (Europa, Azja i Australia) Ferrovialu Agroman w Londynie.
Ignacio Clopes Estela nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Ignacio Clopes Estela nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.