Raport bieżący nr 37 / 2022

Raport bieżący nr 37 / 2022 - 21 czerwca 2022 / 13:49

Przyjęcie przez Zarząd Budimex S.A. Założeń polityki dywidendowej Budimex S.A. na lata 2022-2026

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż w dniu 21 czerwca 2022 r. przyjął Założenia polityki dywidendowej Budimex S.A. na lata 2022-2026 stanowiące załącznik do niniejszego raportu.