Raport bieżący nr 38 / 2013

Raport bieżący nr 38 / 2013 - 6 czerwca 2013 / 00:00

Rozbudowa przejścia granicznego w Zosinie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 06 czerwca 2013 r. została podpisana umowa z Lubelskim Zarządem Obsługi Przejść Granicznych z siedzibą w Chełmie na rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie – etap II.
Jest to trzecia umowa zawarta z tym samym kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jej wartość wynosi 22 674 505,89 zł netto. Poprzednie dwie zostały zawarte w dniach: 28.08.2012 r. na budowę parkingu buforowego dla samochodów ciężarowych przy Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku – etap I, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości 13 805 286,99 zł netto oraz 12.10.2012 r. na Budowę Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie – etap I, część IV, która została zawarta przez konsorcjum Budimeksu SA (lider: 32% udziału w konsorcjum) i T4B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (partner: 68% udziału w konsorcjum) o wartości 34 439 862,79 zł netto.
Pozostałe dane dotyczące kontraktu na Budowę Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie – etap I, część IV:

 • Termin rozpoczęcia robót: 15.10.2012 r.
 • Termin zakończenia robót: 30.11.2013 r.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
  • Maksymalna wysokość kar: 10% wartości kontraktu brutto
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną
 • Suma wartości umów zawartych z tym kontrahentem w ciągu 12 ostatnich miesięcy wynosi 70 919 655,67 zł netto

Zsumowana wartość umów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.