Raport bieżący nr 38 / 2014

Raport bieżący nr 38 / 2014 - 24 kwietnia 2014 / 00:00

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 24 kwietnia 2014 r. został poinformowany o złożeniu przez Ignacio Botella Rodriguez rezygnacji z udziału w składzie zarządu Budimeksu SA oraz pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Budimeksu SA z dniem 24 kwietnia 2014 r. Powodem rezygnacji są sprawy osobiste skutkujące koniecznością powrotu do Hiszpanii.