Raport bieżący nr 38 / 2016

Raport bieżący nr 38 / 2016 - 6 czerwca 2016 / 00:00

Budowa centrum badawczo-rozwojowego dla Mondelez International RD&Q Sp. z o.o. – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2016 r. spółka podpisała z Mondelez International RD&Q Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kolejną umowę – na Budowę centrum badawczo-rozwojowego dla Mondelez International RD&Q.
Łączna wartość umów zawartych z inwestorem w ciągu ostatnich 12 miesięcy: 61 096 426,31 złotych netto.
Data podpisania umowy o najwyższej wartości: 6 czerwca 2016 r.
Wartość umowy: 49 000 000,00 złotych netto.
Termin rozpoczęcia prac: 6 czerwca.2016 r.
Termin zakończenia prac: 13 lutego.2017 r.
Okres gwarancji:

  • 5 lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia
  • 10 lat w odniesieniu do szczelności dachu (od wystawienia Świadectwa Przejęcia)

Warunki finansowe:

  • Zaliczka: brak
  • Płatność: 60 dni od daty otrzymania przez Inżyniera prawidłowo wystawionej faktury i rozliczenia, na podstawie którego wystawione zostanie Przejściowe Świadectwo Płatności.

Kaucja gwarancyjna: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej netto.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 17% zaakceptowanej kwoty kontraktowej netto.

Maksymalna wysokość kar:
20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej netto

Wartość umów zawartych z inwestorem w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimex SA.