Raport bieżący nr 38 / 2021

Raport bieżący nr 38 / 2021 - 29 kwietnia 2021 / 16:07

Ustalenie terminu zawarcia umowy rozporządzającej dotyczącej zbycia udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o.

Zarząd Budimex SA („Budimex”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 z 3 lipca 2020 r., raportu nr 53/2020 z 28 sierpnia 2020 r., raportu nr 57/2020 z 29 września 2020 r., raportu nr 68/2020 z 24 listopada 2020 r., raportu nr 73/2020 z 30 grudnia 2020 r., raportu nr 10/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., raportu nr 11 /2021 z 22 lutego 2021 r., raportu nr 12/2021 z 22 lutego 2021 r. oraz raportu nr 13/2021 z 22.02.2021 r. informuje, że w związku z wnioskiem złożonym przez CP Developer S.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu („Nabywca”), czyli podmiotu, który na podstawie umowy z 22 lutego 2021 r. zobowiązał się nabyć udziały w Budimex Nieruchomości sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie, Strony uzgodniły termin na zapewnienie przez Nabywcę finansowania dla realizacji nabycia udziałów do 13 maja 2021 r. oraz termin zamknięcia transakcji na 14 maja 2021 r.