Raport bieżący nr 39 / 2011

Raport bieżący nr 39 / 2011 - 19 maja 2011 / 00:00

Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbyło się 19 maja 2011 roku.

Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA