Raport bieżący nr 39 / 2012

Raport bieżący nr 39 / 2012 - 9 lipca 2012 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji bankowych z Bankiem Ochrony Środowiska SA

W dniu 09 lipca 2012 roku Zarząd Budimeksu SA został poinformowany przez Bank Ochrony Środowiska SA o podpisaniu aneksu do umowy o ustanowienie limitu zaangażowania w formie linii odnawialnej na udzielanie gwarancji bankowych. O zawarciu ww. umowy Budimex SA informował w raportach bieżących nr 55/2010 z dnia 14.07.2010 r. oraz nr 62/2011 z dnia 11.07.2011 r.
Na mocy aneksu przedłużono termin ważności umowy do dnia 08 sierpnia 2012 r.
Pozostałe warunki Umowy nie zmieniają się.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.