Raport bieżący nr 39 / 2014

Raport bieżący nr 39 / 2014 - 24 kwietnia 2014 / 00:00

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 24 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Budimeksu SA powołała Fernanda Luisa Pascuala Larragoitiego na funkcję wiceprezesa Zarządu Budimeksu SA.
Fernando Luis Pascual Larragoiti jest inżynierem górnictwa, absolwentem Politechniki Madryckiej i Uniwersytetu Andyjskiego w Santiago de Chile, na którym ukończył program PADE (Senior Management Program).
Karierę zawodową rozpoczął w roku 1983 w firmie Schlumberger, gdzie był odpowiedzialny za wiercenia w poszukiwaniu węglowodorów. Od 1987 roku związany z Ferrovialem, gdzie do roku 1997 pełnił funkcję kierownika na wielu kontraktach w zakresie inżynierii wodnej i lądowej. W latach 1997 – 2001 był odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie autostradowym projektem koncesyjnym w Chile. Od 2001 do 2008 roku zarządzał krajowym oddziałem Ferrovialu w Chile, a w latach 2008 – 2014 krajowym oddziałem Ferrovialu w Grecji.

Fernando Luis Pascual Larragoiti nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Fernando Luis Pascual Larragoiti nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.