Raport bieżący nr 39 / 2017

Raport bieżący nr 39 / 2017 - 17 maja 2017 / 14:10

Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ Budimeksu SA posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 11 maja 2017 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A. w dniu 11 maja 2017 r.

1. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK, ul. Inflancka 4b, 00-189 WARSZAWA: Liczba głosów: 2 344 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 11.05.2017 r.: 12,13 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,18 %.

2. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ’’, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 WARSZAWA: Liczba głosów: 1 000 000 ; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 11.05.2017 r.: 5,17 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,92 %.

3. VALIVALA HOLDINGS B.V. KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, HOLANDIA: Liczba głosów: 14 078 159 ; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 11.05.2017 r.: 72,83 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 55,14 %.