Raport bieżący nr 39 / 2018

Raport bieżący nr 39 / 2018 - 11 czerwca 2018 / 14:39

Aneks na gwarancje bankowe z BZ WBK SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2018 roku został poinformowany przez Bank Zachodni WBK SA o podpisaniu aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o której Budimex SA informował w raportach bieżących: nr 47/2014 z 5 czerwca 2014 roku, nr 36/2015 z 9 czerwca 2015 roku, nr 44/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku oraz 44/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku.

W ramach umowy Budimex SA może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do kwoty limitu w wysokości 416 mln złotych. Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego Budimex SA może zlecać bankowi wystawianie gwarancji – do 31 maja 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł.