Raport bieżący nr 40 / 2010

Raport bieżący nr 40 / 2010 - 10 maja 2010 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Corporate & Investment Bank

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 10 maja 2010 roku otrzymał od Banku Credit Agricole Corporate & Investment Bank (wcześniej Calyon SA Oddział w Polsce) podpisany aneks do Umowy Kredytowej, o zawarciu której Budimex SA informował w raporcie bieżącym nr 56/2008 z dnia 13 października 2008 roku oraz w kolejnych raportach: 44/2009 z dn. 8.06.2009; 56/2009 z dn. 24.07.2009; 75/2009 z dn. 1.09.2009; 2/2010 z dn. 18.01.2010 i 30/2010 z dn. 6.04.2010.
Aneks ustala nowy termin ważności Umowy na dzień 13 kwietnia 2011 roku oraz zmienia kwotę limitu na wystawianie gwarancji bankowych na 102 mln zł.

Pozostałe warunki Umowy Kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.