Raport bieżący nr 40 / 2013

Raport bieżący nr 40 / 2013 - 12 czerwca 2013 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 12 czerwca 2013 roku otrzymał od Banku Zachodniego WBK SA informację o podpisaniu aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu i zmianach której Budimex informował w raportach bieżących nr 89/2009 z dnia 16 października 2009 r., nr 33/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r., nr 36/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., nr 19/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. oraz nr 14/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
Na mocy aneksu bank udostępnił spółce limit na gwarancje bankowe w wysokości 216 000 000 zł (dwieście szesnaście milionów złotych) na okres do dnia 31 maja 2014 roku.

Kwota powyższego limitu powstała z połączenia limitów na gwarancje bankowe przyznanych wcześniej Budimeksowi przez Bank Zachodni WBK SA w wysokości 100 000 000 zł (sto milionów złotych) oraz przez Kredyt Bank SA w wysokości 116 000 000 zł (sto szesnaście milionów złotych), którego następcą prawnym jest Bank Zachodni WBK SA. Budimex informował o zawarciu i zmianach umowy o limit na gwarancje bankowe z Kredyt Bankiem SA, którego następcą prawnym jest Bank Zachodni WBK SA, w raportach bieżących nr 13/2012 z dnia 12 marca 2012 r. oraz nr 12/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
Gwarancje wystawione w ciężar limitu udostępnionego poprzednio przez Kredyt Bank SA obciążają nowo przyznany limit.
Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA